Erwin

Petugas Tata Usaha

Lusiana

Petugas Tata Usaha

Silvanus Erwan

Petugas Tata Usaha

Tugas dan Fungsi tata usaha

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan:

  1. Penyusunan program kerja tata usaha.
  2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar.
  3. Pengurusan administrasi sekolah.
  4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah.
  5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kepeserta didikan dan ketenagaan.
  6. Penyusunan dan penyajian data/statistic sekolah secara keseluruhan.
  7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K.
  8. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala.