smks
cahaya harapan tayan

Ketua Perpustakaan

Yusia Hermanto, S.Th

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) KETUA PERPUSTAKAAN SMK CAHAYA HARAPAN TAYAN

Bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan:

  1. Merencanakan pengadaan buku/bahan pustaka media elektronik.
  2. Mengurus pelayanan pustaka.
  3. Merencanakan pengembangan perpustakaan.
  4. Memelihara dan perbaikan buku/bahan pustaka/media elektronik.
  5. Menginventarisasi dan mengadministrasi buku-buku/bahan pustaka/media elektronik.
  6. Menyimpan buku-buku perpustakaan media elektronik.
  7. Menyusun tata tertib perpustakaan.
  8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala.